2117500466 6944265979 Λεωφόρος Κηφισίας 30 - Αμπελόκηποι lanatselou@gmail.com
Always Smile
Οδοντιατρείο | Αθήνα | Χαλκίδα
 
 
 
 
ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
 
 

Η πλέον σύγχρονη λύση για δόντια που έχουν χαθεί ή πρόκειται να χαθούν αφορά στην χρήση της οστεοενσωμάτωσης των 100% βιοσυμβατών εμφυτευμάτων τιτανίου. Στα ιατρεία μας χρησιμοποιούνται Ελβετικά και Γερμανικά συστήματα εμφυτευμάτων με 100% βιοσυμβατότητα και πάντα στο τέλος της επέμβασης σας δίνεται το χαρτάκι της πιστοποίησης τους.

Η διαδικασία της εμφύτευσης είναι ανώδυνη και ασφαλής και εξασφαλίζει σταθερή αποκατάσταση εκλιπόντων δοντιών, ΧΩΡΙΣ την ανάγκη παρασκευής (τροχίσματος) διπλανών υγιών οδοντικών ιστών, όπως γινόταν παλιά στην κατασκευή γεφυρών.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 30, Αμπελόκηποι
 
  Τηλέφωνο: 2117500466  
  Κινητό: 6944265979  
     
     
  ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ
Αντωνίου 3
 
  Τηλέφωνο: 2221026695  
  Κινητό: 6944265979